Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aan sportclubs. Onze algemene voorwaarden voor sportfederaties zijn op een afzonderlijke pagina opgenomen.

Algemeen

 1. Bepaalde diensten zijn betalend: tarieven.
 2. Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de Vlaamse Sportfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht (doorgaans 30 dagen). Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden aan boekhouding@vlaamsesportfederatie.be.
  Indien de betaling niet tijdig gebeurt, worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:
  - 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten
  - 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 5 
  - 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 10
  - Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van € 10 per herinnering. 
 3. Schrijf je in voor een evenement, dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's genomen worden. Als deelnemer verklaar je je akkoord dat de Vlaamse Sportfederatie deze foto's online mag publiceren. Lees de volledige verklaring rond portretrecht op onze website. Als je bezwaar maakt tegen een specifieke foto, dan kan je dat melden via info@vlaamsesportfederatie.be en kan de foto verwijderd worden.
 4. Wanneer je een formulier indient via de website dan worden je gegevens enkel voor interne werking en rapportering gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Bijscholingen

 1. Schrijf je in voor een bijscholing en je kan niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 20 kalenderdagen voor de bijscholing schriftelijk laat weten aan info@vlaamsesportfederatie.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je reeds de betaling overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
 2. Schrijf je in voor een bijscholing en je laat tussen 20 kalenderdagen en 10 kalenderdagen voor de bijscholing schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 50% van het deelnamebedrag of wordt 50% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.
 3. Schrijf je in voor een bijscholing en je laat korter dan 10 kalenderdagen voor de bijscholing of helemaal niet schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.

Licenties

 1. Het Online Boekhoudprogramma en het Website Pakket zijn producten van het type licentie.
 2. De gebruikdsduur van 12 maanden vangt aan bij het verkrijgen van de inlogggegevens. De standaardregels voor betalingen zijn hierbij van toepassing.
 3. De Vlaamse Sportfederatie verbindt er zich toe om de producten van het licentie type gedurende de periode van gebruik te ondersteunen en technisch up to date te houden. Indien de server waarop het product van het type licentie draait, om redenen buiten de wil van de Vlaamse Sportfederatie langer dan 24 u buiten werking zou zijn, zal de Vlaamse Sportfederatie alles in het werk stellen om binnen de zo kortst mogelijke termijn de server opnieuw in werking te krijgen. We beschermen de verkregen gegevens conform de privacyverklaring
  De verplichtingen van de Vlaamse Sportfederatie zijn middelenverbintenissen.
 4. Tijdens het gebruik van deze licentie kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen de organisatie en het product. Op eenvoudig verzoek wordt een verwerkingsovereenkomst opgemaakt met de licentiehouder.
 5. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat de door haar gebruikte computerapparatuur en inlogverbindingen voldoende betrouwbaar en beveiligd zijn. Verlies van gegevens als gevolg van een eigen onzorgvuldigheid of tekortkoming van de gebruiker kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de Vlaamse Sportfederatie. De gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor het correct inbrengen, wijzigen, toevoegen, importeren of extraheren van gegevens. De Vlaamse Sportfederatie biedt aan de gebruiker de mogelijkheid aan om hulp en ondersteuning te bieden bij het importeren van gegevenslijsten. De Vlaamse Sportfederatie draagt daarbij geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van de te importeren data of in geval van het corrupt zijn van de bewuste bestanden waarop deze data staan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op het voorwerp van deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Wijzigingen

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 06/01/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie