Algemene voorwaarden voor federaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aan sportfederaties. Onze algemene voorwaarden voor sportclubs zijn op een afzonderlijke pagina opgenomen.

Algemeen

 1. Bepaalde diensten of producten van de Vlaamse Sportfederatie zijn betalend. In dat geval staat de kostprijs vermeld voor leden en niet-leden. Onder leden verstaan we alle bestuursleden en personeelsleden van de organisaties die lid zijn van de Vlaamse Sportfederatie. Bestuursleden van deelfederaties of deelstructuren van onze lidorganisaties evenals sportclubbestuurders kunnen niet genieten van het ledentarief. 
 2. Indien een activiteit enkel toegankelijk is voor leden, dan verwijzen we naar dezelfde groep: bestuurders en personeelsleden van onze lidorganisaties.
 3. Indien er meer interesse is dan plaatsen om deel te nemen, krijgen leden voorrang op niet-leden om deel te nemen.
 4. Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de Vlaamse Sportfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht (doorgaans 30 dagen). Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden aan boekhouding@vlaamsesportfederatie.be.
  Indien de betaling niet tijdig gebeurt, worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:
  - 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten
  - 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 5 
  - 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 10
  - Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van € 10 per herinnering. 
 5. Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie, dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's genomen worden. Als deelnemer verklaar je je akkoord dat de Vlaamse Sportfederatie deze foto's online mag publiceren. Als je bezwaar maakt tegen een specifieke foto, dan kan je dat melden via info@vlaamsesportfederatie.be en kan de foto verwijderd worden.
 6. Wanneer je een formulier indient via de website van de Vlaamse Sportfederatie dan worden je gegevens enkel voor interne werking en rapportering gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Annuleringsvoorwaarden voor evenementen

 1. Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je kan niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 20 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk laat weten aan info@vlaamsesportfederatie.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je de betaling al overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
 2. Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je laat tussen 20 kalenderdagen en 10 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 50% van het deelnamebedrag of wordt 50% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.
 3. Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je laat minder dan 10 kalenderdagen voor het evenement of helemaal niet schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op het voorwerp van deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 06/01/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie